Uniwersytet Morski w Gdyni świętuje 101 urodziny!

·

żaglowiec ikona

8 grudnia społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz 101. obchodziła Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem bandery na gmachu głównym UMG, a następnie, po mszy św., odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UMG. Święto szkoły zakończyło się odczytaniem Apelu Pamięci.

8 grudnia 2021 roku, godzina 8:00, podniesienie bandery na gmachu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym podniesieniem bandery na gmachu głównym Uniwersytetu. Podniesienie bandery w przypadku uroczystości Święta Szkoły stanowi wyjątek od reguły, banderę bowiem podnosi się tylko na statkach i polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. 8 grudnia jednakże, podczas każdego Święta Szkoły, dla upamiętnienia podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie, punktualnie o godzinie 8:00 w rytm Mazurka Dąbrowskiego na gmachu głównym Uczelni zostaje podniesiona biało-czerwona bandera.

Na placu przed Uczelnią zgromadził się Senat UMG, pracownicy, studenci oraz absolwenci UMG. Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został uroczyście wprowadzony w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej UMG oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Podczas podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej został odegrany Hymn Państwowy. 

Uroczysta msza św.

Kolejnym punktem uroczystości była msza św. odprawiona w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni. O uroczystą oprawę mszy św. zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Kompania Reprezentacyjna UMG.

Uroczyste Posiedzenie Senatu UMG

O godzinie 11.00  w Auli im. T. Meissnera odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu UMG, w którym uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po powitaniu uczestników wydarzenia oraz zaproszonych gości, podsumował działania podjęte przez Uczelnię na przestrzeni ostatniego roku:

– Uczelnia osiąga sukcesy, a strategia, którą od dwóch lat wdrażamy, jest skuteczną odpowiedzią na wymagania współczesnego świata i przygotowaniem się na oczekiwania przyszłości. Niezbędne okazały się systemowe rozwiązania i odważne decyzje strategiczne ostatniego roku. Rozpoczęliśmy od podstawowych prac legislacyjnych, opracowany został nowy Statut Uczelni, pracujemy nad zmianami we wszystkich regulaminach obowiązujących w Uczelni. Regulacje mają na celu zapewnienie stabilnej realizacji pracy całej naszej Uczelni wraz z Instytutem Morskim, jako instytucji, których integralność jest wymogiem i wyznacznikiem naszego rozwoju.

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mówił również o wyzwaniach, jakie stoją przez Uczelnią oraz już podjętych i realizowanych nowych inicjatywach, m.in. budowanym Centrum Off-shore UMG:

– Już dzisiaj obserwujemy dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej, który jest kołem zamachowym dla wielu obszarów gospodarki krajowej. Nie ominęliśmy tej szansy na rozwój, strategiczna decyzja o największej inwestycji ostatnich kilkudziesięciu lat, jaką podjąłem – budowie centrum technologii off-shore w bezpośrednim sąsiedztwie twierdzy Wisłoujście, zapoczątkowała szereg działań również o charakterze naukowym i dydaktycznym. Budowane Centrum Off-shore UMG, którego fundamenty i mury parteru już stoją, stanie się niezbędnym zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu.

Mówiąc o morskiej energetyce wiatrowej, JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podkreślił również nowe inicjatywy Uczelni w zakresie jej działalności dydaktycznej:

– Chcemy również kształcić kadry dla tego wymagającego sektora gospodarki – przygotowaliśmy ofertę studiów podyplomowych i MBA, którą kierujemy do firm i instytucji związanych z łańcuchem dostaw morskiej energetyki wiatrowej oraz do osób planujących karierę zawodową w tym sektorze.

Swoje przemówienie JM Rektor podsumował zapewnieniem:

– Jesteśmy morską uczelnią rozpoznawaną na całym świecie. Będziemy nadal rozwijać potencjał naukowy, dydaktyczny, organizacyjny naszej Uczelni i wzbogacać jej infrastrukturę. Przed nami budowa hali sportowej, którą rozpoczniemy w pierwszym kwartale nowego roku oraz budowa nowego statku szkoleniowego – następcy „Daru Młodzieży”.

Wystąpienie zakończył życzeniami:

– Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie miłą okazją do podsumowań, wspomnień i wzruszeń. Życzę wszystkim absolwentom, studentom i doktorantom, pracownikom dydaktycznym i administracyjnym oraz tym wszystkim, którzy w przyszłości będą uczyć się i pracować w murach tej Uczelni, aby zawsze czuli się częścią morskiej naszej wspólnoty i o tę wspólnotę dbali.

W dalszej części uroczystości odczytane zostały listy gratulacyjne, które z okazji Święta Szkoły na ręce JM Rektora skierowali m.in. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbieta Witek oraz Prezes Rady Ministrów Premier Mateusz Morawicki.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i odznaczeń za zasługi dla rozwoju szkolnictwa morskiego i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi na rzecz rozwoju nauki otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi:

  • prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk

Srebrny Krzyż Zasługi:

  • dr inż. Wiesław Citko
  • dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
  • dr inż. Aleksandra Edyta Grobelna
  • dr hab. inż. kpt. ż.w. Tadeusz Jan Pastusiak, prof. UMG

Brązowy Krzyż Zasługi:

  • dr hab. inż. Agnieszka Rybowska, prof. UMG

Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności społecznej:

  • mgr Izabela Barbara Dudek-Muczyńska

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście – Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek.

Podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu UMG odbyło się również wodowanie książki Małgorzaty Sokołowskiej i Joanny Stasiak  „Słownik biograficzny absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie 1922 – 1930” oraz zapowiedź książki Agnieszki Czarneckiej „Ludzie w służbie Uczelni. Od Szkoły Morskiej w Tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”.

Przebieg uroczystości uświetnił występ Akademickiego Chóru UMG.

Apel Pamięci

O godzinie 15:00 przed głównym budynkiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odczytano Apel Pamięci ku czci wszystkich, którzy odeszli na wieczną wachtę. Tym uroczystym, symbolicznym Apelem Pamięci wspominaliśmy dyrektorów, wykładowców, pracowników, studentów i absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, których już z nami nie ma, a którzy wpisali się w 101-letnią historię Uczelni. Uroczystości towarzyszyły Kompania Reprezentacyjna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

Z kart historii

8 grudnia od ponad 100 lat jest datą szczególną w historii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tego dnia, w środowy poranek 1920 roku, miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego – przed budynkiem dawnego gimnazjum żeńskiego została podniesiona polska bandera.

Tak opisała uroczystość „Gazeta Gdańska” w artykule z dnia 11 grudnia 1920 roku:

8 grudnia 1920 roku „odbył się doniosły akt otwarcia pierwszej szkoły morskiej w Polsce. Na uroczystość przybyli z Warszawy szef Departamentu do Spaw Morskich adm. Porębski wraz z szefem sekcji technicznej tegoż departamentu gen. Bobrowskim i kierownikiem wydz. Operacyjnego kpt. Filanowiczem, członkowie angielskiej misji morskiej płk Wharton i Buchanan, zaś z Gdańska komisarz generalny p. Maciej Biesiadecki w towarzystwie urzędników Komisariatu.
Akt otwarcia poprzedziło solenne nabożeństwo na sali gimnastycznej szkoły, odprawione przez posła ziemi pomorskiej ks. kan. Kupczyńskiego w asystencji ks. prof. Rychlewskiego. Po mszy św., zakończonej podniosłym przemówieniem celebransa, zwróconem głównie do pierwszych wychowawców szkoły oraz po poświęceniu sal szkolnych, nastąpił akt zawieszenia na wieżycy gmachu szkolnego polskiej flagi państwowej. Aktowi temu towarzyszył odśpiewany przez wyciągniętych w dwa szpalery uczniów szkoły morskiej hymn „Boże coś Polskę” z towarzyszeniem orkiestry oraz „Rota” Konopnickiej.
Do dziarsko wyglądającej młodzieży przemawiali adm. Porębski, ks. poseł Kupczyński oraz komisarz gen. Biesiadecki, podkreślając całą doniosłość i znaczenie morza dla Polski oraz ważność misji politycznej i kulturalnej, jaką będzie miał do wypełnienia marynarz polski wobec własnego kraju i zagranicy”.

Po uroczystości, władze szkoły oraz zaproszeni goście zasiedli do świątecznego obiadu, podczas którego serwowano pieczoną gęś.

To początek historii polskiego szkolnictwa morskiego. 8 grudnia, data tak ważna, że ustanowiono ją Świętem Szkoły i do dziś Uczelnia, działająca obecnie jako Uniwersytet Morski w Gdyni, obchodzi ten dzień w sposób podniosły i uroczysty.

Dziesięć lat po utworzeniu Szkoły Morskiej przeniesiono ją do Gdyni i tutaj pozostała do dnia dzisiejszego. W czasie II wojny światowej, z inicjatywy pracowników szkoły, kształcenie morskie było organizowane w Wielkiej Brytanii. W 1945 roku reaktywowano naukę w Gdyni. Od 1969 roku placówka działała jako Wyższa Szkoła Morska, w 2001 roku przemianowano ją na Akademię Morską. W 2018 roku zyskała rangę Uniwersytetu Morskiego. W 2019 roku w struktury uniwersytetu został włączony Instytut Morski. Tym samym uczelnia nie tylko zyskała status uniwersytecki, ale też poszerzyła swój obszar badawczy o projekty na rzecz energetyki wiatrowej.

Oficjalne otwarcie Szkoły Morskiej w Tczewie, 8 grudnia 1920 roku
Uroczysta msza św. inaugurująca pierwszy rok szkolny, 8 grudnia 1920 roku
Obiad z gęsią, Szkoła Morska w Tczewie, 8 grudnia 1920 roku
W pracowni robót linowych, lata 20. Nauka w Szkole Morskiej nie była łatwa. Zajęcia trwały od poniedziałku do soboty, od godz. 8:00 rano do późnych godzin popołudniowych, a niekiedy wieczornych
Gdy bosman nie widzi. Uczniowie pozują do zdjęcia na rejach dolnego i górnego marsla „Lwowa” – pierwszej jednostki szkolnej. Lata 20.
Uczniowie SM w Tczewie – I kurs mechaników – z wykładowcami: Tadeuszem Kokińskim i Aleksandrem Mareszem. Lata 20.

Źródło: UM w Gdyni