100 lat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

·

żaglowiec ikona

8 grudnia 2020 roku przypada 100 rocznica utworzenia Szkoły Morskiej w Tczewie, prekursora kolejno Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, następnie Akademii Morskiej w Gdyni, po współczesny Uniwersytet Morski w Gdyni.

Historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. 8 grudnia 1920 roku, odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Morskiej w Tczewie i podniesienie bandery Polskiej Marynarki Handlowej na gmachu uczelni. Polską banderę na pierwszej jednostce szkolnej, której nadano nazwę „Lwów”, podniesiono 4 września 1921 roku, a Szkoła Morska w Tczewie zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni a wysłużony „Lwów” został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec „Dar Pomorza”. W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały – pod koniec lat 60-tych Szkoła Morska w Gdyni kształciła adeptów na wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Administracyjno – Gospodarczym.

W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku żaglowiec „Dar Młodzieży” a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo – szkoleniowy „Horyzont II”.

Od 2001 roku Uczelnia nosiła nazwę Akademia Morska w Gdyni. Od 1 września 2018 roku Uczelni została nadana nazwa Uniwersytet Morski. Zmiana była związana ze zdobyciem wymaganych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i spełnienia wymogów określających uniwersytety.

Obecnie Uniwersytet Morski tworzą 4 wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach, których UMG kształci kadrę na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

Z okazji 100 urodzin Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Rektor i Senat Uczelni zapraszają na szereg uroczystości związanych z tym wydarzeniem:

Program obchodów 100-lecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

8 grudnia ukaże się także specjalne wydanie Akademickiego Kuriera Morskiego.

Ponadto wydane zostaną okolicznościowe wydawnictwa i medale:

– Wydanie kartki okolicznościowej, znaczka i stempla,
– Album pod red. M. Sokołowskiej „Per mare ad astra. 100 lat morskiej szkoły 1920-2020”,
– Medal 100-lecia Szkoły Morskiej,
– Przypinki okolicznościowe,
– Książka A. Perepeczko „Alma Mater Marinensis”. Stuletnia historia Uczelni spisana piórem jednego z jej synów.