Polityka Prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Tekst rozporządzenia można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1. RODO zastępuje obowiązującą do 25.05.2018r. ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne kontaktu. Dane podane w formularzu przechowywane są bezterminowo, posiadasz pełne prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć korzystaniem ze strony Marynistyka.eu.

I. Kto jest administratorem danych osobowych Marynistyka.eu?

Administratorem danych osobowych serwisu Marynistyka.eu, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Marynistyka Group, Marek Daniel Ostasz, ul. G. Morcinka 3B lok. 209, 01-496 Warszawa, NIP: 522-227-05-30, REGON: 141040467

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Każda zgoda na przetwarzanie danych charakteryzuje się dobrowolnością, konkretnością, świadomością i jednoznacznością.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat Let’s Encrypt. Gwarantuje on, że że między przeglądarką a serwerem nawiązywane jest szyfrowane połączenie. Dzięki temu wszelkie przekazywane informacje mają zagwarantowaną ochronę – nie odczyta ich niepożądana strona trzecia. Let’s Encrypt spełnia funkcję platformy do doskonalenia najlepszych praktyk zabezpieczeń TLS, zarówno po stronie CA, jak i pomagając operatorom witryn poprawnie zabezpieczyć swoje serwery.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Marynistyka.eu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania tajemnicy

C. System IT Marynistyka.eu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych

Jako podmiot przetwarzające dane osobowe respektujemy prawny obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwa dotyczących przechowywanych danych osobowych.

Incydent bezpieczeństwa zwany jest w przepisach RODO naruszeniem ochrony danych osobowych i może polegać na:

a)  naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania danych osobowych

b)  naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

O wystąpieniu incydentu jesteśmy zobowiązani poinformować organ nadzorczy (PUODO). Informacja powinna zostać przekazania niezwłocznie, lecz nie później, niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. W pewnych przypadkach należy również informować o incydencie osoby, których dane dotyczą – będzie tak wtedy, gdy naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego). Za Twoją dobrowolną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Usługodawcę oraz jego Zaufanych Partnerów. Podanie danych osobowych jest również niezbędne do rejestracji Konta np. w sklepie online.

Dane podane w trakcie rejestracji na naszej stronie są przetwarzane przez Marynistyka.eu oraz przekazywane są wyłącznie do współpracujących z nami, Zaufanych Partnerów. W obrębie naszego serwisu oferujemy Ci możliwość zakupu produktów i usług sprzedawanych zarówno przez Marynistyka.eu jak i przez naszych Partnerów. W przypadku gdy kupujesz jakiś produkt od naszego Partnera, weź pod uwagę, że Marynistyka.eu jest tylko dostawcą platformy, która umożliwia prezentacje ofert osób trzecich. Natomiast administratorem danych osobowych w tym przypadku jest strona, która przetwarza Twoje dane w celu obsługi złożonego zamówienia (wykonania umowy). Dlatego jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych u tych podmiotów, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z określonym w umowie Partnerem.

Abyśmy mogli skontaktować się z Tobą potrzebujemy informacji na Twój temat. To dlatego prosimy Cię o Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe. Decyzja o przedstawieniu życzeń specjalnych dotyczących interesującego Cię produktu (na przykład określonych preferencji) należy do Ciebie. Podstawy prawne przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac.

Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Marynistyka.eu

A. Marynistyka.eu (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Marynistyka.eu automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Marynistyka.eu. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Marynistyka.eu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Marynistyka.eu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

B. Marynistyka.eu (cookies)

Wykorzystujemy pliki cookie na swoich witrynach internetowych w celu usprawnienia działania tych witryn oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w naszych witrynach internetowych.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Marynistyka Group Marek Daniel Ostasz z siedzibą pod adresem ul. Gustawa Morcinka 3b/209, 01-496 Warszawa

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W naszych Serwisach stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej).

III. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Marynistyka.eu dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

IV. Zmiana polityki bezpieczeństwa Marynistyka.eu

Marynistyka.eu zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Marynistyka.eu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

V. Kontakt

Marynistyka.eu kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 604 227 886 lub e-mail: info@marynistyka.org

W przypadku chęci aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie lub w sprawie sprzeciwu lub skargi co do ich sposobu przetwarzania prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 604 227 886 lub e-mail: info@marynistyka.org

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

MARYNISTYKA GROUP, Marek Daniel Ostasz, ul. G. Morcinka 3B lok. 209, 01-496 Warszawa