Doktorat Honoris Causa dla prof. dr. kpt. ż.w. Daniela Dudy

·

żaglowiec ikona

Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r. w uznaniu wybitnych zasług dla szkolnictwa morskiego w Polsce oraz dla rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, podjął uchwałę, o uhonorowaniu prof. dr. kpt. ż.w. Daniela Dudy tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Najwyższą godność akademicką nadaje się osobom wybitnym, zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, ludziom wielkiego formatu, bez działalności których świat byłby intelektualnie i materialnie uboższy. Osoby, którym takie wyróżnienie jest nadawane, muszą również wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną” – czytamy w komunikacie przesłanym przez uczelnię.

Prof. Daniel Duda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa w uznaniu jego zasług dla rozwoju życia społecznego oraz wniesionego wkładu w dzieło budowy polskiej gospodarki morskiej i kształtowania etosu zawodowego środowiska ludzi morza. Przyczynił się też do rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i jego kadry naukowej. Prof. Daniel Duda jest szczególnie zasłużony dla naszej uczelni, nie tylko ją rozbudowywał i wyposażył, można powiedzieć, że jest rektorem rektorów, przyjmował do pracy wszystkich rektorów ubiegłych kadencji. Jest wciąż bardzo zaangażowany w życie społeczne uczelni, w dbałość o jej historię” – mówi rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Doktor honoris causa prof. dr. kpt. ż. w. Daniel Kazimierz Duda

Prof. Daniel Duda całe swoje życie zawodowe i aktywność społeczną poświęcił szkolnictwu morskiemu, pełniąc kolejno funkcje: dziekana, rektora, dyrektora instytutu, kierownika zakładu. Na czele Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni stał przez trzy kadencje w latach 1972–1981. Doprowadził wówczas do zbudowania „Antoniego Garnuszewskiego” – statku szkolno-towarowego w eksploatacji Polskich Linii Oceanicznych i szkolnego statku żaglowego „Dar Młodzieży”. Za jego kadencji zbudowane zostało osiedle akademickie dla ponad tysiąca studentów i młodych pracowników naukowych, hala sportowa, planetarium. Nadbudowany został główny budynek w środkowej części, zaadaptowane poddasze budynku „elektrycznego” od strony ul. Morskiej i Grabowej, dokonana została adaptacja pomieszczeń i warsztatów pod nowoczesne laboratoria. Zrealizowano również budowę stacji paliwowej, zrealizowano budowę kilku sal wykładowych, garaży, boisk do koszykówki i siatkówki, placu ćwiczeniowego dla Studium Wojskowego. Dokonana została modernizacja statków „Horyzont” i „Zenit”, wykonano generalny remont tzw. domu profesorskiego i jego pełnej adaptacji do zadań dydaktycznych, przejęto basen pływacki od klubu „Arka”.

Do dokonań kadencji rektorskiej prof. Daniela Dudy należy również budowa ośrodka sportów wodnych, powołanie studenckiego klubu żeglarskiego, wprowadzenie studiów zaocznych i uzupełniających dla absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej, doprowadzenie do uzyskania przez WSM prawa nadawania tytułów magisterskich.

źródło: UMG