Podstawowe jednostki miar w nawigacji

·

żaglowiec ikona

Nawigacyjne jednostki miar, znacznie różniące się od tych stosowanych w życiu codziennym – ile wynosi mila morska, co to są rumby, węzły, stopy, ile kąt pełny ma stopni lub rumbów, co określana węzeł, kierunek okrężny, kierunek połówkowy, kierunek ćwiartkowy:

Podstawowe jednostki miar w nawigacji, długość: odległość, wysokość oraz głębokość, prędkość, kąt (kierunek). 

Najbardziej popularną i najczęściej stosowaną jednostką jest mila morska, to ona pozwala określić odległość.
Kierunek zwykle określany jest przy pomocy stopni lub rumbów, będących 1/32 częścią kąta pełnego…

 

PODSTAWOWE JEDNOSTKI MIAR W NAWIGACJI