„Żagle na sztalugach” kpt. Krzysztofa Baranowskiego najlepszą ubiegłoroczną książką o tematyce żeglarskiej

·

żaglowiec ikona

Nagroda im Leonida Teligi przyznawana jest najlepszej publikacji w danym roku wśród książek polskich autorów nadesłanych do recenzji przez Redakcję portalu Nowezagle.pl. 

W tym roku Jury w składzie Dominik Życki, Waldemar Heflich, Mariusz Główka, Piotr Dalecki, Wojciech Barszczowski i Marek Zwierz rozpatrywało 3 pozycje, które ukazał się w roku 2021: 

  • „POGORIA w cytatach i anegdotach kapitanów i załogi” Aliny Raduły,
  • „Bornholm i archipelag Ertholmene” Marcina Palacza
  • „Żagle na sztalugach” Krzysztofa Baranowskiego

Zwycięzca okazał się wyjątkowy album kapitana Krzysztofa Baranowskiego – „Żagle na sztalugach”.

Przyznaję, że nie miałem w rękach dwóch pozostałych pozycji, ale wydaje mi się, że zdecydowanie zasłużenie. W swoim życiu nigdy nie spotkałem tak atrakcyjnie wydanego albumu łączącego najważniejsze dzieła malarstwa marynistycznego z pełnym leksykonem wiedzy żeglarskiej, morskiej, nautycznej.

Książka zawiera 236 reprodukcji dzieł marynistycznych z różnych epok, do których Autor dopisał swój fachowy komentarz poparty dziesiątkami lat praktyki na wszystkich morzach i oceanach świata.

Kapitan Baranowski – „Żagle na sztalugach

Album „Żagle na sztalugach” kapitana Krzysztofa Baranowskiego to książka wydana w dystyngowanym formacie “coffee table photo album” – będzie ozdobą każdego salonu, ale jej prawdziwa wartość, to zawartość merytoryczna… dla mnie to prawdziwy skarb. Uwielbiam malarstwo marynistyczne a kapitan Baranowski jako prawdziwy ekspert i mentor w dziedzinie żeglarstwa, wydał książkę w której na ponad 200 stronach opisuje najsłynniejsze obrazy o tematyce morskiej, marynistycznej, nautycznej, ale… w sposób niespotykany w tego rodzaju albumach. Wewnątrz otrzymujemy 236 reprodukcji dzieł marynistycznych z wszystkich epok, do których Krzysztof Baranowski dopisał fachowy komentarz. Opisy poszczególnych obrazów nie zawierają analizy aspektów artystycznych przedstawionej sceny (jak w typowych albumach malarskich), patrzymy na obraz oczami kapitana statku z danego marynistycznego dzieła sztuki, kapitan Baranowski pozwala nam zrozumieć moment pod względem położenia żaglowca, wiatru, pływów, warunków atmosferycznych, dobrania ożaglowania, kursu, wyjścia z danej sytuacji. Możemy sobie wyobrazić ten moment, tą chwilę z niedostępnego dla “śmiertelników” punktu widzenia doświadczonego Kapitana.

W kolejnych rozdziałach jesteśmy prowadzeni po wszystkich epokach i rodzajach żeglugi, od przewozu ładunków poprzez sławne klipry, do pracy, kultury i obyczajów stosowanych na żaglowcach rybołówstwa morskiego. Odwiedzamy pokłady sławnych żaglowców, poznajemy odkrywców, zwiedzamy statki wielorybnicze, jesteśmy świadkiem epickich bitew morskich, które zapisały się w annałach historii.

Słynne obrazy marynistyczne stanowią podkład dla opowieści kapitana Baranowskiego, opowieści o morzu, żaglowcach, kliprach, statkach towarowych i wielorybniczych. O życiu na morzu, obieraniu kursu, manewrach, budowie żaglowców, ożaglowaniu, codziennym życiu na pokładzie i sposobach na wyjście z opresji. Kapitan Baranowski pokazując słynne obrazy marynistyczne patrzy na nie nie jak ekspert od malarstwa ale jako Kapitan, który całe życie spędził na morzach i oceanach.

Kapitan Krzysztof Baranowski prezentuje w swym albumie prace Mistrzów marynistycznych z różnych epok, części świata i tradycji morskich, książka jest podzielona na rozdziały: “Morze’,  „Żegluga”, „Na pokładzie”, „Na redzie i przy brzegu”, „Rybacy” itd. Doskonałym zabiegiem jest umiejscowienie w albumie wielu utworów poetyckich, głównie Mariusza Zaruskiego, ale także Jana Brzechwy czy Jarosława Iwaszkiewicza. W albumie znajdziemy prace wielkich Artystów jak William Turner, Iwan Ajwazowski, reprodukcje XVII-wiecznych obrazów mistrzów holenderskich. Najwięcej jednak jest obrazów marynistycznych Autorów bardziej współczesnych, jak Montague Dawson, Geoff Hunt , John Michael Groves, etc. Znajdziemy również reprodukcje prac polskich Malarzy: Marka Sarby i Mirosława Szeiba…

Obrazy marynistyczne w albumie „Żagle na sztalugach” zostały tak dobrane, aby układają się w opowieść o dziejach żeglugi, o sztormach, statkach, o tym co się działo na ich pokładach, o pracy rybaków, o bitwach morskich, o piratach i przemytnikach, jak również katastrofach morskich.

Wiele z wymienionych rzeczy już bezpowrotnie odeszło z morskiego świata w przeszłość, zostały utrwalone w obrazach dawnych Mistrzów a wiedza niedostępna dla zwykłych śmiertelników została przelana przez kapitana Baranowskiego na karty tej książki. Dlatego album „Żagle na sztalugach” mogę ze swojej strony zdecydowanie polecić nie tylko Żeglarzom, ale wszystkim miłośnikom spraw morskich, nautycznych, historii wielkich odkryć, dawnych żaglowców, mitycznych Kapitanów, piratów, kliprów i fregat oraz… malarstwa na najwyższym poziomie.