36 nowych modeli statków w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

·

żaglowiec ikona

Kolekcja, zakupiona przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku w grudniu 2021 r. dzięki dotacji finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, składa się z modeli statków zbudowanych w latach 1963-2002 w dawnej Stoczni im. Komuny Paryskiej, od 1991 r. Stoczni Gdynia S.A. Modele statków dokumentują dorobek produkcyjny polskiego przemysłu okrętowego drugiej połowy XX w.

Model wielozadaniowca „Finnfighter”, zbudowanego przez Stocznię Gdynia S.A. w 2001 r.
Pokład rufowy modelu wielozadaniowca „Finnfighter”

Zbiór ma szczególnie istotne znaczenie dla dokumentacji najnowszej historii budownictwa statków w Polsce, ponieważ znajdują się w nim pomniejszone, wierne kopie praktycznie wszystkich ważniejszych typów jednostek pływających, jakie budowano we wspomnianym okresie w Gdyni

– mówi Jakub Adamczak, kierownik Działu Historii Budownictwa Okrętowego NMM. 

Są to przede wszystkim zbiornikowce przystosowane do transportu ropy naftowej, chemikaliów lub skroplonego gazu, drobnicowce, masowce, trawlery-przetwórnie, trawlery-zamrażalnie, a także samochodowce Ro-Ro, kontenerowce, czy też budowane już na początku XXI w. uniwersalne wielozadaniowce.

Pokład rufowy modelu wielozadaniowca „Westwood Rainier”
Model wielozadaniowca „Westwood Rainier”, zbudowanego przez Stocznię Gdynia S.A. w 2002 r.

W kolekcji znajduje się między innymi model zbiornikowca typu B – 557. Statki te były budowane w latach 1983-1987, łącznie powstały cztery jednostki: EaglePernas Dulang, Beryl i Eliane. Były przeznaczone do przewozu ropy naftowej oraz ropopochodnych produktów chemicznych. Innym typem statku reprezentowanym w zbiorze jest masowiec B – 541 Rio Purus. W 1986 r. zbudowano dwa statki tego rodzaju. Przystosowane do przewozu celulozy w pakietach, lub też kontenerów w ładowniach i na pokładzie, były wyposażone w dwie suwnice bramowe o udźwigu 25 ton i dwa elektrohydrauliczne żurawie. Oprócz nich kolekcja zawiera również model samochodowca Hual Transporter oraz wielozadaniowców Finnfighter i Westwood Rainier.

Pokład rufowy modelu masowca B – 541 „Rio Purus”.
Detal modelu masowca B – 541 „Rio Purus”

Pozyskane modele mają znaczne rozmiary, ich długości dochodzą do 2,5 m, a skala waha się od 1:100 do 1:200. Wykonano je w nieistniejącej już pracowni modelarskiej gdyńskiej stoczni. Są to formy redukcyjne, a więc szczególnie cenne dla celów wystawienniczych. Już w maju bieżącego roku część modeli będzie można zobaczyć na tematycznej wystawie czasowej w ładowni nr 2 pod pokładem statku-muzeum Sołdek.

Model masowca B – 541 „Rio Purus”. W 1986 r. zbudowano dwa statki tego typu.

rel (NMM w Gdańsku)