Rocznica urodzin twórcy portu w Gdyni, handlu morskiego, polityka i wizjonera – Eugeniusza Kwiatkowskiego

·

żaglowiec ikona

30 grudnia 1888r w Krakowie urodził się Eugeniusz Kwiatkowski – w dziejach Polski postać wyjątkowa, polityk i działacz gospodarczy II Rzeczpospolitej, wizjoner, który wyprzedzał swoją epokę, wicepremier, minister przemysłu i handlu, twórca koncepcji polskiego handlu morskiego, człowieka który stworzył port w Gdyni i otworzył Polsce morskie okno na świat, inżynier, menedżer, patriota, symbol rozwoju Polski.

Głównie pamiętamy Eugeniusza Kwiatkowskiego jako polskiego wiceministra i ministra skarbu (1935-39), oraz ministra przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej (1926-31) który stworzył 4-letni plan inwestycyjny przewidujący rozbudowę infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego kraju, zapewniając przygotowanie fundamentów dla przyszłej rozbudowy przemysłu, łącznie z aktywizacją Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz oczywiście „budowniczego i ojca” portu w Gdyni. Ale Eugeniusz Kwiatkowski to nie tylko port w Gdyni i stworzenie pierwszego w historii Polski morskiego okna na świat oraz budowa polskiej floty handlowej – z jego działalnością powiązane są wszystkie wielkie osiągnięcia II RP: związanie Śląska z Wybrzeżem Morskim, magistrala kolejowa Katowice-Gdynia, rozbudowa Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, Mościce, Centralny Okręg Przemysłowy.

Jan Nowak-Jeziorański, który znał Kwiatkowskiego osobiście, napisał o nim: ”Przeszedł Kwiatkowski do historii jako twórca Gdyni, ale określenie to znacznie zawęża jego rolę. Polegała ona na ocaleniu niezależności gospodarczej, bez której Polska nie mogła się ostać jako niepodległe państwo”. oraz „W miarę mijania czasu, postać Kwiatkowskiego z perspektywy historycznej będzie rosła i wysunie się na czoło okresu zamkniętego datami 1918-39.

Więcej o tym Wielkim Polaku:

30 grudnia – rocznica urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego

Eugeniusz Kwiatkowski -