78 mln zł wsparcia z UE na inwestycje w Porcie Kołobrzeg w latach 2006 – 2021

·

żaglowiec ikona

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. jest jednym z najprężniej rozwijających się portów na Pomorzu Środkowym wśród średnich i małych portów morskich. Port w Kołobrzegu dysponuje terenami o powierzchni prawie 19 ha, na których realizowane są 4 funkcje: rybacka, handlowa, jachtowa oraz pasażerska.

Zachodnia część portu skupia działalność związaną z funkcją rybacką. Na obszarach związanych z tą funkcją cumują kutry, łodzie rybackie i jednostki turystyczno – wędkarskie. Na uwagę zasługuje fakt, że Port Kołobrzeg jest liderem krajowym pod względem wielkości wyładunku ryb. W 2021roku wolumen ten osiągnął blisko 41 tys. ton. Na terenie tym funkcjonują również całoroczne sklepy rybne, w których rybacy oferują możliwość zakupu świeżej ryby z własnych połowów.

Zachodnia część Portu Kołobrzeg

Funkcja handlowa realizowana jest po wschodniej stronie portu. Port Handlowy w Kołobrzegu dysponuje pełną infrastrukturą w skład której – Funkcja handlowa realizowana jest po wschodniej stronie portu. Port Handlowy w Kołobrzegu dysponuje pełną infrastrukturą w skład której – poza specjalnie do tego celu przystosowanymi nabrzeżami – istotnym atutem są magazyny, hale o powierzchni składowej ok. 6 tys. m², elewatory zbożowe o pojemności ok. 6 tys. ton oraz bocznica kolejowa. Łączna powierzchnia terenów składowych wynosi ok. 50 tys. m² zaś powierzchnia biurowa ok. 2 tys. m². Wielkość jednostek handlowych, jakie mogą być obsługiwane w Porcie Kołobrzeg, wynosi 100 metrów długości, 15 metrów szerokości oraz zanurzenie do 5,0 metrów. Przy czym dla statków o długości do 90 m i szerokości do 14 m zanurzenie dla wody słodkiej przy średnim stanie wody w porcie może wynosić 5,5 m. A w przyszłości przewidujemy polepszenie tych parametrów.

Funkcja pasażerska zlokalizowana jest we wschodniej części portu, w jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Kołobrzegu. Funkcja pasażerska zlokalizowana jest we wschodniej części portu, w jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Kołobrzegu. Oferowane są tutaj rejsy jednostkami pasażerskimi. Rejsy redowe cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba korzystających z rejsów – rocznie jest to przeszło 300 tysięcy osób. Spółka administruje również falochronem stanowiącym ogólnodostępny ciąg spacerowy dla turystów. To najdalej wysunięty w morze punkt widokowy w Kołobrzegu, a w ciągu roku uczęszczany jest przez ponad pół miliona osób.

Marina Solna zlokalizowana jest w północno – zachodniej części Wyspy Solnej. Corocznie odwiedza ją około tysiąc jachtów z całego świata a liczba Rezydentów stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Marina posiada pełną infrastrukturę dla jachtów, do której zaliczamy stanowiska wyposażone w przyłącze wody i prądu oraz halę na potrzeby serwisu jachtów.

Jednakże nie byłoby możliwości zrealizowania większości inwestycji w wyżej wymienionych portach, gdyby nie dofinansowania ze środków unijnych, po które Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z.o.o. w latach 2006 – 2021 sięgał 27-krotnie na łączną kwotę blisko 78 mln zł.

Kluczowe to przede wszystkim: kompleksowa modernizacja i wyposażenie Portu Rybackiego, które było realizowane w kilku etapach w latach 2006 – 2013 na łączną kwotę ponad 37 mln zł, modernizacja Portu Jachtowego wraz z budową Mariny Solnej oraz budową Basenu Solnego, która była realizowane w latach 2011 – 2015 na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Ponadto Port Kołobrzeg pozyskał środki na montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża w wysokości ponad 6 mln zł, co istotnie usprawnia działalność portu. Pozyskane środki pozwalają na rozwój nie tylko głównych obszarów działalności portu, ale również umożliwiają zachowanie walorów związanych z historią portu morskiego. W tym zakresie przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie przy Reducie Morast w Kołobrzegu wraz z renowacją zabytkowych wrót, poszerzeniem oferty historycznej i historyczną ekspozycją dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu na kwotę łączną ponad 6 mln zł. Nadmienione działania niosą ze sobą wartości edukacyjne oraz wzbogacające atrakcyjność terenów portowych. Wiemy również jak ważna jest sfera ochrony środowiska, dlatego zrealizowane zostały również prace na rzecz ochrony czystości wód w Porcie Kołobrzeg.

Inwestycje w Porcie Morskim Kołobrzeg wymagają znacznych nakładów finansowych, dlatego szansą na poprawę infrastruktury są środki pozyskane z funduszy unijnych.

Obecnie ZPM Kołobrzeg pozyskał 8,7 mln zł na przebudowę Nabrzeża Barkowskiego w ramach naboru wniosków na „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Realizacja operacji poprawi bezpieczeństwo, warunki postoju i obsługi jednostek rybackich oraz higienę pracy w miejscach wyładunku, a tym samym infrastruktura należąca do ZPM Kołobrzeg po tej stronie portu będzie w całości zrewitalizowana. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 8 687 909,00 zł netto co stanowi 100% kosztów realizacji operacji.

Granice Portu Morskiego w Kołobrzegu

Źródło: ZPM Kołobrzeg