wspomnienia z Dalekomorskich Baz Rybackich od 1969 roku