wspomnienia kapitana PŻM Władysława Chmielewskiego ze stanu wojennego