Praca na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej w latach 50-tych I 60-tych