Największa morska katastrofa w dziejach polskiej floty handlowej