Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego – jednostka wojskowa płetwonurków bojowych