80 rocznica śmierci gen. Mariusza Zaruskiego uczczona w Gdyni