Opowieść o wachtach na statku i dzwonie pokładowym

·

żaglowiec ikona

Podział opis i rozróżnienie wacht na statku – od czasów odmierzania długości wacht klepsydrą i sygnału zmiany wacht dzwonem pokładowym na Wielkich Żaglowcach (tzw. ceremoniał wybijania szklanek) po czasy współczesne.

W XVII wieku na okrętach wojennych były 24 zegary piaskowe, w tym: jeden zegar 3 – godzinny, jeden zegar 4 – godzinny, a pozostałe to półgodzinne i jednominutowe. Do odmierzania czasu wacht służyły klepsydry półgodzinne. Gdy piasek z górnej połówki przesypał się do dolnej to marynarz pełniący służbę – uderzał w mosiężny dzwon był to znak ile wachty już upłynęło. Po siódmym uderzeniu w dzwon, metalicznemu dźwiękowi towarzyszył melodyjny okrzyk wachtowego : „Siódma minęła-a-a, ósma przemija-a-a !”. Oznaczało to rychłe zakończenie wachty i sygnał przygotowania dla wachty zmieniającej lub podwachty.

W handlowych flotach europejskich rozróżnia się kilka systemów wacht, system wacht anglosaskich, skandynawskich i alarmowych.

Opis podwachty, nadwachty, wachta alarmowa, psia wachta, wachta kotwiczna, wachta trapowa…

więcej w artykule Marcina Gruszczyka:

 

WACHTY NA STATKU