Generał Mariusz Zaruski – biografia, działalność polityczna, społeczna, wydawnicza…

·

żaglowiec ikona

Generał Mariusz Zaruski, jedna z najważniejszych postaci polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, poza tym fotograf, malarz, poeta i prozaik, marynarz, żeglarz, taternik i podróżnik, konspirator, zesłaniec, legionista, ułan. Biografia urodzonego 31 stycznia 1867 w Dumanowie k. Kamieńca Podolskiego Legionisty, kawalerzysty w wojnie polsko-bolszewickiej, adiutanta prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ale przede wszystkim generała brygady Wojska Polskiego, pioniera polskiego żeglarstwa, orędownika wychowania morskiego, rozbudowy polskiej floty, dozbrajania polskiej marynarki wojennej, budowy polskich statków i okrętów, wychowawcy morskiej młodzieży…

Mariusz Zaruski był również kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego i głównym instruktorem ośrodka szkoleniowego w Jastarni oraz oczywiście kapitanem szkunera szkolnego „Zawisza Czarny”. Głównie jednak pamiętamy generała Zaruskiego jako promotora żeglarstwa, jednego z założycieli Yacht Klubu Polskiego, prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego, sekretarza generalnego Komitetu Floty Narodowej, wydawcę czasopism „Flota Narodowa” i „Polska Flota Narodowa”

Generał Zaruski przez całe życie intensywnie poświęcał się działalności państwowej i społecznej. Działalność społeczna (sekretarz generalny Komitetu Floty Narodowej, konflikt z Ligą Morską i Rzeczną, spór o zbiórkę funduszy) oraz związana z nią działalność wydawnicza (czasopisma morskie „Flota Narodowa” 1928-1939 i „Polska Flota Narodowa” 1931-1932) budziła spore kontrowersje i kładzie się cieniem na wspomnieniach po tym bardzo zasłużonym dla polskiego żeglarstwa i polskiej morskości Człowieku – w podzielonym na trzy części artykule o generale Mariuszu Zaruskim Marek Słodownik pokazuje, że nie był on kryształową postacią, był również pamiętliwy, zawzięty, narcystyczny i nie znosił sprzeciwu…

Generał Mariusz Zaruski

Mariusz Zaruski i jego działalność społeczna

Prasa morska związana z Mariuszem Zaruskim

Po wybuchu II Wojny Światowej generał Zaruski nie został wcielony do armii z uwagi na wiek, przeniósł się do Lwowa i tam został aresztowany przez NKWD w grudniu 1939 roku. Został następnie osadzony w więzieniu w Chersoniu, gdzie zmarł 8 kwietnia 1941 roku.  W roku 1997 roku z inicjatywy ZHP prochy generała przeniesiono do Zakopanego i złożono na cmentarzu na Pęksowym Brzysku.

Generał Mariusz Zaruski

Okładka 1 numeru morskiego pisma gen. Mariusza Zaruskiego „Flota Narodowa” 1928-1939

Okładka 1 numeru czasopisma gen. Mariusza Zaruskiego „Polska Flota Narodowa” 1931-1932